E-mail:
Password:
Apple Service Provider

iCentar ima status Apple Service Provider-a, što znači da svi korisnici Apple uređaja kupljenih na legalan način i u autorizovanim radnjama imaju pristup zvaničnom Apple servisnom kanalu.

Za ostvarivanje garantnog prava za uređaje koji nisu kupljeni u iCentru korisnik je dužan da prezentuje originalni račun ili garantni list autorizovanog Apple prodavca.

Servis je sastavni dio iCentar Showroom-a.

Kontak telefon servisa: +382 (0)20 690 903

Mail adresa servisa: servis@icentar.me

Radno vrijeme servisa: 09h - 17h (servis ne radi vikendom)